Thứ 7 ngày 18 tháng 5 năm 2024 / 7:40

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương rà soát, hủy bỏ quy hoạch quá thời hạn

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết đã có nhiều văn bản để yêu cầu, đề nghị các địa phương rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi hoặc điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội…
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương rà soát | hủy bỏ quy hoạch quá thời hạn | Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương rà soát, hủy bỏ quy hoạch quá thời hạn | thị trường | doanh nghiệp | tiêu điểm | quy hoạch | hạ tầng | dự án | tài chính |

 

1_20231107162123.jpg

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội

Gửi câu hỏi chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, đại biểu Hoàng Ngọc Định (Hà Giang) cho biết: Ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 82 về tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy trình quản lý, sử dụng đất đai đô thị để khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như là định cư của người dân.

“Xin Bộ trưởng cho biết từ khi nghị quyết được ban hành đến nay, Bộ đã có những giải pháp gì nhằm khắc phục tình trạng trên?” - đại biểu nêu câu hỏi.

Trả lời ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, sau khi có Nghị quyết 82 thì Bộ Xây dựng đã triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết và qua đó đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng như: tiến hành rà soát Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, tăng cường công tác hoàn thiện văn bản hướng dẫn, qua đó tham mưu để sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, ban hành Luật số 62 năm 2020 để bổ sung điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân về cấp phép xây dựng có thời hạn tại dự án có quy hoạch chậm thực hiện.

Thứ hai, Bộ Xây dựng đã có nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác thực hiện quy hoạch.

Thứ ba, có nhiều văn bản để yêu cầu, đề nghị các địa phương rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi hoặc điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị;

Đồng thời, yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch cũng như công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định; lập kế hoạch đầu tư để đảm bảo thực hiện quy hoạch; Yêu cầu xây dựng chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị.

“Bộ Xây dựng đã có kế hoạch và đã đưa vào chương trình xây dựng pháp luật để xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, dự kiến sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tới, trong đó có nhiều nội dung rà soát làm sao đảm bảo khắc phục được tình trạng quy hoạch treo” - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị báo cáo trước Quốc hội.

Xuân Hưng

Theo: vnmedia.vn copy https://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202311/bo-xay-dung-yeu-cau-cac-dia-phuong-ra-soat-huy-bo-quy-hoach-qua-thoi-han-c7f273d/

Tin liên quan