Thứ 6 ngày 14 tháng 6 năm 2024 / 12:21

10 kỳ liên tiếp, công ty con của Đất Xanh không thể thanh toán lãi trái phiếu

Theo Đất Xanh Miền Nam, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công ty chưa sắp xếp được dòng tiền.
10 kỳ liên tiếp | công ty con của Đất Xanh không thể thanh toán lãi trái phiếu | 10 kỳ liên tiếp, công ty con của Đất Xanh không thể thanh toán lãi trái phiếu | thị trường | doanh nghiệp | tiêu điểm | quy hoạch | hạ tầng | dự án | tài chính |

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam vừa có văn bản gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin bất thường về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu MNRCH2123001.

Tại văn bản vừa gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, doanh nghiệp này cho biết, đã 10 kỳ thanh toán lãi trái phiếu gần đây nhất, từ kỳ thứ 12 đến kỳ thứ 21 (từ 15/2 đến 31/10/2023) chưa thể trả lãi cho trái chủ. Tổng tiền chậm trả hơn 15 tỷ đồng.

Theo Đất Xanh Miền Nam, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công ty chưa sắp xếp được dòng tiền.

Liên tiếp 10 kỳ Đất Xanh Miền Nam không thể thanh toán lãi trái phiếu. Ảnh chụp màn hình

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu MNRCH2123001 được Đất Xanh Miền Nam phát hành ngày 31/12/2021, ngày đáo hạn 31/12/2023, có giá trị 150 tỷ đồng, không được công bố chi tiết về tài sản đảm bảo. Theo HNX, lãi suất phát hành là 12%/năm.

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam vốn là công ty con của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh - Đất Xanh Services (DXS, thành viên Tập đoàn Đất Xanh). Trong năm 2022, DXS đã chuyển nhượng thành công hơn 5 triệu cổ phần, tương đương 16% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đất Xanh Miền Nam cho đối tác.

Trung Kiên

Theo: vnmedia.vn copy https://vnmedia.vn/kinh-te/202311/10-ky-lien-tiep-cong-ty-con-cua-dat-xanh-khong-the-thanh-toan-lai-trai-phieu-cdf3859/

Tin liên quan