Thứ 5 ngày 25 tháng 7 năm 2024 / 1:3

1 tháng nữa đưa vào khai thác đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội đoạn trên cao

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo: Phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6/2024.

dự án | đường sắt đô thị | Nhổn - Ga Hà Nội | đường sắt trên cao | Hà Nội |

1 tháng nữa đưa vào khai thác đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội đoạn trên cao

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|
Đường sắt Nhổn - ga hà nội
Còn 1 tháng nữa đưa vào khai thác đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội đoạn trên cao.    

Theo đó, chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc, nội dung, thủ tục như: vận hành thử hệ thống, Báo cáo an toàn hệ thống, Giấy chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chấp thuận về môi trường, đào tạo nhân sự vận hành và bảo trì, nghiệm thu hoàn thành dự án…), nỗ lực phấn đấu đưa vào khai thác tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao vào cuối tháng 6 năm 2024.

Khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và Nhà tài trợ ADB hoàn thiện các thủ tục để ký sửa đổi Bảng phân bổ vốn vay để giải ngân cho đoạn đi ngầm tuyến Nhổn - Ga Hà Nội trong tháng 5 năm 2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành công tác rà soát hồ sơ theo chỉ đạo của Phó Thủ trướng Trần Lưu Quang tại văn bản số 2526/VPCP-QHQT ngày 16/4/2024 của Văn phòng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt đô thị tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo trong tháng 6 năm 2024.

Theo: vnmedia.vn copy https://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202405/1-thang-nua-dua-vao-khai-thac-duong-sat-do-thi-nhon-ga-ha-noi-doan-tren-cao-f5008eb/

Tin liên quan