Thứ 2 ngày 22 tháng 7 năm 2024 / 12:8

Cầu đường CII trích lập dự phòng gần trăm tỷ sau lãi lớn

Là một trong những công ty con của CII, Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (HoSE:LGC) báo lãi lớn, song phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn lên gần trăm tỷ đồng.

doanh nghiệp | Cầu đường CII | kinh doanh | dự án |

Cầu đường CII trích lập dự phòng gần trăm tỷ sau lãi lớn

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|
Hết quý II/2024, LGC báo lãi lớn.
Hết quý II/2024, LGC báo lãi lớn.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 của LGC cho thấy, doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi lớn với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ ghi nhận 640 tỷ đồng, cao gần 2 lần so với quý II/2023 (366 tỷ đồng). Doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận 176 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ 2023.

Trừ đi chi phí, lợi nhuận gộp của công ty ghi nhận 411 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận 308 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2023 (113 tỷ đồng).

Tính cả nửa đầu năm 2024, LGC ghi nhận doanh thu 1.336 tỷ đồng, tăng mạnh so với 715 tỷ đồng của 2 quý đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của quý I và II/2024 ghi nhận 498 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh hiện ghi nhận 340,5 tỷ đồng.

Đến giữa năm 2024, LGC ghi nhận tổng tài sản 23.244 tỷ đồng, với hầu hết là tài sản dài hạn (21.310 tỷ đồng - tương đương 91%). Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp ghi nhận 946 tỷ đồng.

Trong thuyết minh về dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, trong giai đoạn từ 1/1/2024 đến 30/6/2024, công ty ghi nhận khoản “Phải thu khách hàng ngắn hạn” 27 tỷ đồng nhưng đã trích lập dự phòng hết số tiền này. Khoản “Phải thu về cho vay ngắn hạn” có giá gốc 32 tỷ đồng nhưng giá trị có thể thu hồi ghi nhận còn 7 tỷ đồng. Về khoản “Phải thu ngắn hạn khác” được nêu trong phần thuyết minh, LGC xác định phải trích lập dự phòng đến 41,8 tỷ đồng, trong khi giá gốc là 44,8 tỷ đồng, đồng nghĩa với giá trị có thể thu hồi chỉ còn 3 tỷ đồng. Tổng số tiền trích lập dự phòng là 95,4/105,3 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả không dao động lớn so với ngày 1/1/2024 ở mức 17.729 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu có 5.515 tỷ đồng - chỉ bằng 1/3 so với khoản nợ. Hầu hết số nợ phải trả của Cầu đường CII là vay nợ tài chính (khoảng 13.222 tỷ đồng). Qua đó, chỉ trong nửa đầu năm nay, chi phí lãi vay lên đến 410 tỷ đồng, gấp đôi so với 201 tỷ đồng của 2 quý đầu năm ngoái.

Công ty mẹ của LGC là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE:CII). Tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ là 54,84%. Qua báo cáo tài chính bán niên của CII, doanh nghiệp này cũng ghi nhận lãi lớn trong nửa đầu năm 2024 với 452 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, LGC hiện đang đầu tư các dự án về hạ tầng - giao thông gồm Dự án cầu Sài Gòn 2, Dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội, Dự án tuyến tránh Phan Rang - Tháp Chàm, Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, Dự án cầu Rạch Miễu, Dự án mở rộng QL60, Dự án cầu Cổ Chiên và Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 1). Ngoài ra, Cầu đường CII còn có dự án bất động sản là  Dự án cao ốc Lữ Gia Plaza (70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM).

Theo: kinhdoanhvaphattrien.vn copy https://kinhdoanhvaphattrien.vn/cau-duong-cii-trich-lap-du-phong-gan-tram-ty-sau-lai-lon-37676.html

Tin liên quan