Thứ 5 ngày 25 tháng 7 năm 2024 / 1:24

Cổ phiếu HBC của Hòa Bình bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ 23/5

HOSE vừa đưa ra quyết định chuyển cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ 23/5/2023.

Cổ phiếu HBC của Hòa Bình bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ 23/5 |

Cổ phiếu HBC của Hòa Bình bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ 23/5

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|
hoa-binh-20230517-1528.jpg

Một phần dự án Aqua City của Novaland do Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thi công.

Theo đó, cổ phiếu HBC của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình) chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ 23/5/2023.

Lý do Hòa Bình chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Ngoài ra, cổ phiếu HBC tiếp tục được theo dõi ở diện kiểm soát của HOSE do chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên liếp 2021 - 2022.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu HBC vào diện cảnh báo từ ngày 25/4/2023 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Sau đó, HOSE chuyển cổ phiếu HBC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát từ ngày 15/5/2023 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định

Thông tin cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch khiến HBC đã giảm kịch sàn trong phiên giao dịch ngày 17/5/2023. Đóng cửa, HBC đạt 8.580 đồng/cổ phiếu, giảm 6,7% so với phiên hôm trước với 12.993.000 cổ phiếu được khớp lệnh, đây là khối lượng khớp lệnh nhiều nhất của HBC kể từ 9/2/2022. Ở mức giá hiện nay, HBC đã giảm 6,8% so với đầu năm nay và vốn hóa chỉ còn 2.347 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2022 hợp nhất, trong năm 2022, Hòa Bình đạt 14.123 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lỗ sau thuế 1.241 tỷ đồng trong khi năm trước đó đạt 103 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Nguyên nhân thua lỗ do lợi nhuận gộp giảm mạnh, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao. Trong năm vừa qua, lợi nhuận gộp của của Hòa Bình giảm 545 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh từ mức 7,07% của năm 2021 về mức 1,83%.

Chi phí lãi vay tăng 74,2% YoY (+222 tỷ đồng) do lãi suất tăng cao và dư nợ tại 31/12/2022 lên đến 6.648 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 129% YoY (+530 tỷ đồng) do dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 109,6% YoY (+405 tỷ đồng).

Chưa dừng ở đó, trong quý 1/2023, Hòa Bình tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ. Công ty đạt 1.194 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 60% YoY; lỗ 444 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận 13 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Đáng chú ý là công ty bắt đầu ghi nhận lỗ gộp 203 tỷ đồng bên cạnh doanh thu tài chính giảm mạnh còn chi phí tài chính tăng cao. Tại thời điểm 31/3/2023, công ty ghi nhận 1.137 tỷ đồng lỗ lũy kế.

Ông Lê Viết Hải “hứa” nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022 trước 30/5/2023

Trong công văn giải trình về việc chậm nộp báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Hòa Bình cho biết, trong thời gian vừa qua, công tác quản trị nội bộ của công ty đã phát sinh một số vấn đề. Ban điều hành cùng toàn thể công nhân viên phải tập trung toàn lực để giải quyết các vấn đề trên. Điều này ảnh hưởng đến các hoạt động xuyến suốt của công ty, trong đó có việc hoàn thành báo cáo tài chính năm theo đúng thời hạn.

Các vấn đề quản trị nội bộ của Hòa Bình đã được giải quyết hoàn toàn, công ty đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành và công bố báo cáo tài chính, dự kiến chậm nhất vào 30/5/2023. Trong năm 2024, Hòa Bình sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về việc công bố báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng hạn.

Theo: chatluongvacuocsong.vn copy https://chatluongvacuocsong.vn/co-phieu-hbc-cua-hoa-binh-bi-dua-vao-dien-han-che-giao-dich-tu-ngay-23-5-d105241.html

Tin liên quan