Thứ 5 ngày 25 tháng 7 năm 2024 / 1:0

Hoạt động “chui” 7 năm, thuỷ điện của Trung Nam ở Lâm Đồng đối mặt “án phạt” nộp lại toàn bộ lợi nhuận

Thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3 đều thuộc Công ty cổ phần Thủy điện Trung Nam – Krông Nô vừa bị phát hiện chưa được cấp phép nhưng đã hoạt động suốt 7 năm qua (từ năm 2016 đến nay).

Hoạt động “chui” 7 năm | thuỷ điện của Trung Nam ở Lâm Đồng đối mặt “án phạt” nộp lại toàn bộ lợi nhuận |

Hoạt động “chui” 7 năm, thuỷ điện của Trung Nam ở Lâm Đồng đối mặt “án phạt” nộp lại toàn bộ lợi nhuận

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|

 

Ông Hoàng Trọng Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng ngày 18/5/2023 đã ký văn bản gửi Công ty cổ phần Thuỷ điện Trung Nam – Krông Nô yêu cầu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Tại văn bản trên, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 08/3/2023, Đoàn thanh tra Sở Công Thương do Chánh Thanh tra Sở thành lập đã tiến hành kiểm tra tại Thủy điện Krông Nô 2 và Krông Nô 3 thuộc Công ty cổ phần Thủy điện Trung Nam – Krông Nô.

Tại thời điểm kiểm tra, công trình thủy điện Krông Nô 2 và công trình thủy điện Krông Nô 3 chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật” ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khoản lợi đối tượng vi phạm có được từ hoạt động phát điện để sung vào ngân sách Nhà nước ; đồng thời, buộc phải kiểm định chất lượng công trình đối với phần công trình hoặc toàn bộ công trình đã kết thúc thi công hoặc đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều này”.

Tuy nhiên, ngày 24/4/2023, Sở Công Thương đã có Văn bản số 954/SCT-TTr xin ý kiến UBND tỉnh về việc không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Thủy điện Trung Nam – Krông Nô.

Ngày 5/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản 4151/UBND-MT trong đó không thống nhất đề xuất của Sở Công Thương và yêu cầu “Sở Công Thương thực hiện đúng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện (áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt theo quy định)”.

Để có cơ sở tiếp tục xử lý đối với hành vi vi phạm “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật” theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Trung Nam – Krông Nô cung cấp kết quả hoạt động kinh doanh của công ty (báo cáo tài chính) từ khi đi vào hoạt động đến nay (Năm 2016 đến 30/4/2023, báo cáo từng năm theo niên độ kế toán) trước ngày 26/05/2023.

Theo: nhipsongthoidai.com.vn copy https://nhipsongthoidai.com.vn/hoat-dong-chui-7-nam-thuy-dien-cua-trung-nam-o-lam-dong-doi-mat-an-phat-nop-lai-toan-bo-loi-nhuan-2241.htm

Tin liên quan