Thứ 7 ngày 18 tháng 5 năm 2024 / 8:23

Bộ Tài chính kiến nghị thu hồi hơn 1.400 tỷ đồng sau thanh tra loạt doanh nghiệp bất động sản

Trong giai đoạn 2015-2023, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện thanh tra và kết luận thanh tra tại 19 đơn vị kinh doanh bất động sản. Bộ đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 1.418 tỷ đồng, trong đó yêu cầu nộp ngân sách nhà nước 493,1 tỷ đồng, xử lý tài chính khác gần 1.000 tỷ đồng.
doanh nghiệp | bất động sản | thanh tra | kiểm tra | Bộ Tài chính | Bộ Tài chính kiến nghị thu hồi hơn 1.400 tỷ đồng sau thanh tra loạt doanh nghiệp bất động sản | thị trường | doanh nghiệp | tiêu điểm | quy hoạch | hạ tầng | dự án | tài chính |

Thông tin trên được Bộ Tài chính cho biết tại Văn bản số 3768/BTC-QLCS báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ 2015-2023.

Theo văn bản trên, các doanh nghiệp bị thanh tra, yêu cầu xử lý tài chính gồm: Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng UDIC, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp), Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty IDICO-CTCP, Tổng công ty 319 BQP, Tổng công ty Viglacera, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội (Handico), Becamex Bình Dương…

Theo Bộ Tài chính, đến nay cơ bản các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các kiến nghị về xử lý tài chính và nộp ngân sách, tuy nhiên còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện xong do vướng mắc về xác định tiền sử dụng đất, phân bổ chi phí hạ tầng kỹ thuật, chuyển nhượng tài sản dẫn đến chậm thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan.

Lý do là vì vướng mắc về xác định giá trị tiền sử dụng đất, phân bổ chi phí hạ tầng kỹ thuật, chuyển nhượng tài sản… dẫn đến chậm quyết toán, chậm thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan.

Bộ Tài chính kiến nghị thu hồi hơn 1.400 tỷ đồng sau thanh tra loạt doanh nghiệp bất động sản - ảnh 1
Bộ Tài chính kiến nghị thu hồi hơn 1.400 tỷ đồng sau thanh tra loạt doanh nghiệp bất động sản - ảnh 2
Danh sách các doanh nghiệp bị kiểm tra. (Nguồn: Bộ Tài chính)
Danh sách các doanh nghiệp bị kiểm tra. (Nguồn: Bộ Tài chính)

Cũng theo Bộ Tài chính, số tiền các cơ quan thanh tra kiến nghị xử lý tài chính chủ yếu liên quan đến tiền sử dụng đất, kê khai nộp thiếu các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, xác định sai thuế suất ưu đãi…/.

Theo: kinhdoanhvaphattrien.vn copy https://kinhdoanhvaphattrien.vn/bo-tai-chinh-kien-nghi-thu-hoi-hon-1400-ty-dong-sau-thanh-tra-loat-doanh-nghiep-bat-dong-san-36168.html

Tin liên quan