Thứ 3 ngày 28 tháng 03 năm 2023 / 09:35

Tiêu điểm

Nhiều trợ lực cho thị trường bất động sản

Nhiều trợ lực cho thị trường bất động sản

Nhiều yếu tố thuận lợi đang trợ lực cho thị trường bất động sản trong đó là việc giảm lãi suất. Theo TS. Cấn Văn Lực, lãi suất vay vốn giảm sẽ có ba tác động tích cực cho cả bên bán và bên mua trên thị trường bất động sản.