Thứ 5 ngày 25 tháng 7 năm 2024 / 2:9

Đất Xanh của ông Lương Trí Thìn tính huy động nghìn tỷ của cổ đông để trả nợ cho công ty con

Nếu thành công, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên gần 7.800 tỷ đồng.

Đất Xanh của ông Lương Trí Thìn tính huy động nghìn tỷ của cổ đông để trả nợ cho công ty con |

Đất Xanh của ông Lương Trí Thìn tính huy động nghìn tỷ của cổ đông để trả nợ cho công ty con

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|

 

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) mới đây đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, trong đó hé lộ kế hoạch chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Đất Xanh dự kiến phát hành thêm gần 168 triệu cổ phiếu để tăng vốn. Nếu thành công vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên gần 7.800 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp của ông Lương Trí Thìn dự kiến chào bán thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP.

Đối với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Với giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cp, Đất Xanh dự kiến huy động về 1.220 tỷ đồng. Số vốn huy động từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến được dùng để thanh toán các khoản thuế và nợ tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con), tổng số tiền phân bổ 1.119 tỷ đồng, còn lại gần 102 tỷ đồng để thanh toán thuế và chi phí hoạt động tại Đất Xanh.

dxg-1684308771347-1684308771493736866828.png

Kế hoạch sử dụng vốn của DXG.

Đối với phương án chào bán riêng lẻ cho NĐT chuyên nghiệp, giá chào bán 15.000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã: DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.

Với phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2023, áp dụng cho người lao động trong công ty do Ban điều hành ESOP quyết định.

Về kinh doanh, năm 2023, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 158 tỷ đồng, giảm gần 26,5% so với thực hiện năm 2022. Cổ tức cho năm 2023 dự kiến tỷ lệ 20%.

Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ của Đất Xanh sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày mai 19/5.

Theo: nhipsongthoidai.com.vn copy https://nhipsongthoidai.com.vn/dat-xanh-cua-ong-luong-tri-thin-tinh-huy-dong-nghin-ty-cua-co-dong-de-tra-no-cho-cong-ty-con-2228.htm

Tin liên quan