Thứ 5 ngày 25 tháng 4 năm 2024 / 5:31

Doanh nghiệp bất động sản quay trở lại thị trường tăng mạnh

2 tháng đầu năm nay, có 843 doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động, bằng 138,7% so với cùng kỳ năm 2023.
Doanh nghiệp | bất động sản | doanh nghiệp bất động sản quay lại thị trường | doanh nghiệp bất động sản thành lập mới | thị trường | Tổng cục Thống kê | Doanh nghiệp bất động sản quay trở lại thị trường tăng mạnh | thị trường | doanh nghiệp | tiêu điểm | quy hoạch | hạ tầng | dự án | tài chính |

Số liệu trên vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng nay tại Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024.

Cụ thể, theo báo cáo, trong 2 tháng đầu năm nay cả nước có 552 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, bằng 100,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 843 doanh nghiệp, bằng 138,7% so với cùng kỳ 2023.

Doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn 2280 doanh nghiệp, bằng 137,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 248 doanh nghiệp, bằng 105,5% so với cùng kỳ 2023.

Ảnh minh họa

Về tổng thể, tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có 41,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 1 tháng có hơn 20,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 63 nghìn doanh nghiệp, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 1 tháng có gần 31,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Riêng tháng 2, cả nước có gần 8,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 36,5% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước; có hơn 5,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 61,3% và tăng 36%; có 5.146 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 88,3% và tăng 35,3%; có 2.153 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 72,4% và giảm 18,3%; có 1.506 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 30,4% và tăng 29%.

Theo: Vnmedia.vn copy https://vnmedia.vn/kinh-te/202402/doanh-nghiep-bat-dong-san-quay-tro-lai-thi-truong-tang-manh-0d71941/

Tin liên quan