Thứ 2 ngày 22 tháng 7 năm 2024 / 12:44

Vietnam Airlines đưa ra biện pháp khắc phục chứng khoán bị kiểm soát

Vietnam Airlines cho rằng, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian tiến hành thu thập, đối chiếu... để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính.

Vietnam Airlines đưa ra biện pháp khắc phục chứng khoán bị kiểm soát |

Vietnam Airlines đưa ra biện pháp khắc phục chứng khoán bị kiểm soát

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|
vietnam-airlines-2239.jpg

HOSE lưu ý khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines do lỗ 3 y liên tiếp, đồng thời âm vốn chủ sở hữu.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) vừa cho biết, đã báo cáo giải trình về việc tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 tại văn bản số 564/TCTHK-VP. Theo đó, Vietnam Airlines đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp.

Hiện tại, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành và công bố báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất. Vietnam Airlines cam kết thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2022 ngay sau khi hoàn thành.

Được biết, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đưa cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines vào diện cảnh báo từ 25/4 do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Sau đó, HOSE chuyển cổ phiếu HVN từ diện cảnh báo sang dạng kiểm soát từ 12/5/2023 do Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Ngoài chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam), Vietnam Airlines còn chưa công bố báo cáo thường niên năm 2022 và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2022 hợp nhất, Vietnam Airlines ghi nhận 70.579 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2022, tăng152,9% YoY và lỗ sau thuế 10.453 tỷ đồng. Đây là năm lỗ thứ ba liên tiếp của Vietnam Airlines.

Được biết, đơn vị này đã lỗ 12.907 tỷ đồng trong năm 2021 và 10.927 tỷ đồng trong năm 2020. Như vậy, qua 3 năm, Vietnam Airlines thua lỗ 34.287 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đã âm 10.199 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 34.200 tỷ đồng.

Với kết quả này, cổ phiếu HVN nằm trong diện bị hủy niêm yết bắt buộc khỏi HOSE và HOSE sẽ đưa ra quyết định này sau khi Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

vietnam-airlines-hvn-kqkd-2022-1240.jpg

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của Vietnam Airlines giai đoạn 2009 - 2022.

Được biết, cổ phiếu HVN có phiên giao dịch đầu tiên tại sàn HOSE vào 7/5/2019 sau thời gian dài đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM. Sau khi bị hủy niêm yết khỏi HOSE, cổ phiếu HVN sẽ quay lại giao dịch tại sàn UPCoM sau 4 năm vắng bóng.

Cổ phiếu HVN đang giao dịch ở mức 12.750 đồng/cổ phiếu, giảm 8,3% so với đầu năm nay và 72,9% so với đỉnh lịch sử được thiết lập vào năm 2018. Ở mức giá hiện nay, Vietnam Airlines có vốn hóa 28.123 tỷ đồng.

Theo: chatluongvacuocsong.vn copy https://chatluongvacuocsong.vn/vietnam-airlines-giai-trinh-bien-phap-khac-phuc-tinh-trang-chung-khoan-bi-kiem-soat-d105238.html

Tin liên quan