Thứ 7 ngày 18 tháng 5 năm 2024 / 7:13

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tiếp tục ổn định

Thanh khoản trên hệ thống ngân hàng tiếp tục ổn định và hoạt động trên kênh thị trường mở khá trầm lắng.
Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tiếp tục ổn định | Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tiếp tục ổn định | thị trường | doanh nghiệp | tiêu điểm | quy hoạch | hạ tầng | dự án | tài chính |
seabank-uu-dai-lai-suat-1-0924.jpg

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng nhỏ đang ở mức 8 - 8,8%/năm.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã không phát hành mới trên kênh mua kỳ hạn hay kênh tín phiếu trong tuần qua. Điểm nhấn trong tuần đến từ khối lượng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày đáo hạn (tổng giá trị là 20 ngàn tỷ đồng) và nhờ vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng khoảng 13 ngàn tỷ đồng. Khối lượng lưu hành trên kênh tín phiếu giảm xuống còn 90,7 ngàn tỷ đồng và trên kênh cầm cố giảm mạnh xuống chỉ còn 1,8 ngàn tỷ đồng.

Thanh khoản dồi dào giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng dao động trong biên độ hẹp (4,5 - 5,0%/năm cho kỳ hạn qua đêm và 5,0 - 5,3%/năm ở các kỳ hạn dưới 1 tháng). Trong tuần này, khối lượng tín phiếu đáo hạn ước tính lên đến 49 ngàn tỷ đồng và tiếp tục là yếu tố giúp hỗ trợ thanh khoản.

Lãi suất huy động trên thị trường tiếp tục hạ nhiệt ở các kỳ hạn, với mức giảm 0,3 - 0,5 điểm phần trăm ở cả nhóm ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước và tư nhân. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất vẫn khá phân hóa giữa các nhóm ngân hàng này.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện niêm yết ở mức 7,2%/năm cho nhóm ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước, 7,4-7,8%/năm cho nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn và 8 - 8,8%/năm cho nhóm ngân hàng thương mại cổ phần còn lại.

Đối với lãi suất cho vay, tín dụng chậm lại là những nguyên nhân chính khiến các ngân hàng thương mại giảm mặt bằng lãi suất cho vay tương đối nhanh đối với những nhóm ngành ít rủi ro. Các số liệu từ phía Ngân hàng Nhà nước cho thấy lãi suất cho vay đối với những khoản phát sinh mới đã hạ nhiệt đáng kể, dao động 10-11% trong khi lãi suất ở những khoản vay cũ vẫn ở mức tương đối cao, khoảng 13-14%/năm.

Theo: chatluongvacuocsong.vn copy https://chatluongvacuocsong.vn/lai-suat-lien-ngan-hang-ky-han-qua-dem-tiep-tuc-on-dinh-d105332.html

Tin liên quan