Thứ 2 ngày 22 tháng 7 năm 2024 / 10:49

Giá chuyển nhượng tăng cao, Hà Nội tăng mạnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp điều chỉnh tăng hệ số tại các quận từ 6,67% - 8% và tại các huyện từ 7,48% - 9,09%. Đối với đất thương mại dịch vụ điều chỉnh tăng hệ số tại các quận từ 9,68% -11,11% và tại các huyện từ 12% - 13,64%.

| Giá chuyển nhượng tăng cao, Hà Nội tăng mạnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 | thị trường | doanh nghiệp | tiêu điểm | quy hoạch | hạ tầng | dự án | tài chính |

Ngày 2/7, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, HĐND TP. Hà Nội thống nhất thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với  2 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất, với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính thu tiền thuê đất; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê; thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn TP. Hà Nội, UBND TP đề xuất:

Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp điều chỉnh tăng hệ số tại các quận từ 6,67% - 8% và tại các huyện từ 7,48% - 9,09%. Đối với đất thương mại dịch vụ điều chỉnh tăng hệ số tại các quận từ 9,68% -11,11% và tại các huyện từ 12% - 13,64%.

Đối với Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp và hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp (trong đó bao gồm cả đất vườn, ao liền kề đất ở) làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp: K = 1,0.

Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức tăng tại các quận, huyện từ 7,14% - 10%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trường hơp thứ hai, với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật làm căn cứ tính: Thu tiền sử dụng đất khi giao đất không thông qua đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi tổ chức được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn TP. Hà Nội.

UBND TP trình HĐND TP thông qua điều chỉnh mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 áp dụng tại 5 khu vực trên địa bàn TP và được điều chỉnh tăng so với mức hệ số đã ban hành cho năm 2024, cụ thể: Tại các quận tăng từ 8,33% - 11,54%; tại các huyện tăng từ 15,91% - 17,5%.

Điều chỉnh tăng để phù hợp với giá thị trường

Trước đó, giải trình một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, UBND TP cho biết, qua tổng hợp ý kiến các quận, huyện, thị xã trong quá trình thực hiện quyết định của UBND Thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024, Sở Tài chính đã thuê đơn vị tư vấn khảo sát nhằm đánh giá tình hình biến động thực tế giá thực tế chuyển nhượng trên thị trường trên địa bàn thành phố quý I năm 2024.

Theo kết quả rà soát của đơn vị tư vấn và có tham khảo thông tin đánh giá thị trường của Bộ Xây dựng, Hội môi giới bất động sản Việt Nam và các báo cáo thị trường bất động sản của Công ty TNHH Savills Việt Nam, Công ty TNHH CBRE Việt Nam, có biến động tăng về giá đất chuyển nhượng trên thị trường đất so với thời điểm khảo sát để ban hành Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND, số 35/2023/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND Thành phố. Do vậy, việc UBND Thành phố đề xuất thông qua mức hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2024 là cần thiết.

Cũng theo UBND TP. Hà Nội, thời gian vừa qua, việc thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ tại một số quận, huyện có vướng mắc: Một số khu đất đã có quyết định phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, đã tổ chức đấu giá thành công được 1 số thửa đất nhưng đến nay đã hết thời hạn 12 tháng. Nếu áp dụng hệ số điều chỉnh sẽ thấp hơn mức giá khởi điểm đã được phê duyệt của cùng 1 khu đất đấu giá.

Một số khu đất lân cận đã đấu giá thành công và có mức giá trúng cao hơn hệ số điều chỉnh. Nếu áp dụng hệ số điều chỉnh sẽ thấp hơn mức giá khởi điểm khu vực lân cận đã đấu thành công. Do vậy, để giải quyết vướng mắc trên, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố thông qua mức hệ số điều chỉnh giá đất đã được trình.

Đồng thời chấp thuận nội dung: “Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong cùng một khu vực, tuyến đường có đặc điểm sinh lợi, hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường, UBND Thành phố chủ động quyết định điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ nhưng không thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất đã được HĐND Thành phố thông qua”, báo cáo giải trình nêu rõ./.

Theo: kinhdoanhvaphattrien.vn copy https://kinhdoanhvaphattrien.vn/gia-chuyen-nhuong-tang-cao-ha-noi-tang-manh-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2024-37478.html

Tin liên quan