Thứ 5 ngày 25 tháng 7 năm 2024 / 1:23

Năm nay, Hưng Thịnh Incons lên kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đồng loạt giảm mạnh

CTCP Hưng Thịnh Incons vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 62,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 23,1% và 49,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay | Hưng Thịnh Incons lên kế hoạch doanh thu | lợi nhuận đồng loạt giảm mạnh |

Năm nay, Hưng Thịnh Incons lên kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đồng loạt giảm mạnh

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|

Hưng Thịnh Incons sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào 10/6 tại văn phòng Richmond City, TP.HCM.

Với kế hoạch này, dự kiến doanh thu của năm 2023 sẽ về thời kỳ 2018 - 2019, lợi nhuận về mốc 2016. Tổng Giám đốc Trần Tiến Thanh cho biết, kế hoạch năm 2023 Hưng Thịnh Incons tiếp tục thi công và hoàn thành các dự án đạt tiến độ chất lượng đề ra; ứng dụng công nghệ số hóa vào công tác điều hành và quản lý thi công.

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Incons sẽ nâng cao năng lực điều hành quản lý cấp cao, đào tạo bồi dưỡng năng lực cho quản lý cấp trung; Đẩy mạnh công tác marketing, xây dựng thương hiệu; Triển khai công tác đầu thầu các dự án ngoài tập đoàn.

Hiện nay, ngành bất động sản lẫn xây dựng gặp rất nhiều khó khăn và Hưng Thịnh Incons không thể đứng ngoài xu hướng đó. Trong quý 1/2023, công ty đạt 429 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 71,2% so cùng kỳ năm trước và lỗ 18 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt 54 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

hung-thinh-incons-htn-khkd-2023-1002.jpg

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của Hưng Thịnh Incons giai đoạn 2015 - 2022 và kế hoạch 2023 (đơn vị tính: tỷ đồng).

Hiện nay, Hưng Thịnh Incons chịu nhiều áp lực về dòng tiền hoạt động khi giá trị vay nợ luôn ở mức cao. Tại thời điểm 31/3/2023, công ty vay 2.427 tỷ đồng với 2.027 tỷ đồng nợ ngắn hạn và phải trả 50 tỷ đồng lãi vay trong quý 1.

Tuy nhiên, nguồn vốn của công ty chủ yếu tài trợ cho các khoản phải thu trị giá 6.156 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 67,3% tổng tài sản. Đáng chú ý là phần lớn các khoản phải thu đến từ các bên liên quan trong hệ sinh thái Tập đoàn Hưng Thịnh của doanh nhân Nguyễn Đình Trung - đồng thời là Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons.

Điều này khiến quyền lợi của các cổ đông nhỏ lẻ bị ảnh hưởng khi công ty đã khất hẹn trả cổ tức năm 2021 đến 3 lần. Cụ thể, 28/10/2022, Hưng Thịnh Incons thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền 1.200 đồng/cổ phiếu với ngày chi trả cổ tức 25/11/2022. Hưng Thịnh Incons cần 107 tỷ đồng để trả cổ tức cho 89.116.411 cổ phiếu đang lưu hành.

Công ty đã 3 lần thay đổi ngày thanh toán cổ tức, lần 1 vào 5/12/2022; lần 2 vào 28/2/2023; lần 3 vào 1/7/2024. Như vậy, cổ đông của Hưng Thịnh Incons phải chờ đến 20 tháng mới nhận được cổ tức kể từ ngày chốt danh sách cổ đông. Lý do Hưng Thịnh Incons đưa ra là đang rà soát lại tình hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons đang ở mức 12.700 đồng/cổ phiếu, tăng 26,4% so với đáy 10.050 đồng/cổ phiếu vừa được lập vào 14/3 vừa qua nhưng vẫn còn giảm 77,2% so với đỉnh 55.680 đồng/cổ phiếu được lập vào 29/3/2022.

Cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons là ai?

Cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons tại thời điểm 30/11/2022 đang sở hữu 76,9% vốn điều lệ của công ty: CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh (đại diện ông Nguyễn Đình Trung) sở hữu 22.317.186 cổ phiếu (tỷ lệ 25,04%), CTCP Hưng Thịnh Investment (đại diện ông Nguyễn Văn Cường) sở hữu 21.424.500 cổ phiếu (tỷ lệ 24,04%), ông Nguyễn Đình Trung sở hữu 14.997.150 cổ phiếu (tỷ lệ 16,83%), ông Trương Văn Việt sở hữu 5.059.957 cổ phiếu (tỷ lệ 5,68%) và bà Trần Thục Oanh sở hữu 4.694.192 cổ phiếu (tỷ lệ 5,27%).

Theo: chatluongvacuocsong.vn copy https://chatluongvacuocsong.vn/nam-nay-hung-thinh-incons-len-ke-hoach-doanh-thu-loi-nhuan-dong-loat-giam-manh-d105313.html

Tin liên quan