Thứ 2 ngày 22 tháng 7 năm 2024 / 10:58

Chưa thu xếp được tiền, Danh Khôi chậm thanh toán lô trái phiếu gần 120 tỷ đồng

Lô trái phiếu NRCH2123001 đến hạn thanh toán vào ngày 22/5. Tuy nhiên, công ty mới chỉ trả được hơn 6 tỷ đồng tiền lãi, còn toàn bộ 117,5 tỷ đồng tiền gốc phải nợ lại.

Chưa thu xếp được tiền | Danh Khôi chậm thanh toán lô trái phiếu gần 120 tỷ đồng |

Chưa thu xếp được tiền, Danh Khôi chậm thanh toán lô trái phiếu gần 120 tỷ đồng

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|

 

Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (mã: NRC) ngày 24/5 đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chậm thanh toán hơn 100 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu đến hạn do chưa thu xếp được nguồn tiền.

Trong thông báo, NRC cho biết, lô trái phiếu NRCH2123001 đến hạn thanh toán vào ngày 22/5. Tuy nhiên, công ty mới chỉ trả được hơn 6 tỷ đồng tiền lãi, còn toàn bộ 117,5 tỷ đồng tiền gốc phải nợ lại.

Đây là lô trái phiếu được phát hành vào ngày 22/11/2021 với kỳ hạn 18 tháng, tổng trị giá 160 tỷ đồng. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là các quyền sử dụng đất tại Khu Kinh tế Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định). Lãi suất trái phiếu cố định 11%/năm.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2023, công ty không phát sinh doanh thu trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 51 tỷ đồng. Kết quả, Danh Khôi bị lỗ gần 17 tỷ đồng.
Trước đó, quý 4/2022, Danh Khôi cũng chỉ kiếm được 1 tỷ đồng doanh thu và báo lỗ 60 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, công ty lỗ 72,8 tỷ đồng, so với báo cáo tài chính tự lập lãi 6,3 tỷ đồng. Năm 2021, doanh nghiệp này ghi nhận lãi tới 195 tỷ đồng.

Nguyên nhân thua lỗ là do doanh thu thuần của công ty năm 2022 chỉ đạt 194 tỷ đồng, giảm 56% so với năm 2021. Chi phí hoạt động tăng mạnh, đặc biệt là chi phí quản lý lên mức 161 tỷ đồng, gấp đôi năm trước. Trong đó, đáng lưu ý nhất là khoản dự phòng phải thu khó đòi 92 tỷ đồng.

Theo: nhipsongthoidai.com.vn copy https://nhipsongthoidai.com.vn/chua-thu-xep-duoc-tien-danh-khoi-cham-thanh-toan-lo-trai-phieu-gan-120-ty-dong-2257.htm

Tin liên quan