Thứ 6 ngày 14 tháng 6 năm 2024 / 12:16

Đức Giang đặt lợi nhuận 3.000 tỷ đồng nhưng thù lao Chủ tịch HĐQT chỉ 10 triệu đồng/tháng

Năm 2023, Đức Giang đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng nhưng thù lao cho các thành viên HĐQT rất thấp chỉ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.
Đức Giang đặt lợi nhuận 3.000 tỷ đồng nhưng thù lao Chủ tịch HĐQT chỉ 10 triệu đồng/tháng | Đức Giang đặt lợi nhuận 3.000 tỷ đồng nhưng thù lao Chủ tịch HĐQT chỉ 10 triệu đồng/tháng | thị trường | doanh nghiệp | tiêu điểm | quy hoạch | hạ tầng | dự án | tài chính |
Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (đơn vị tính: tỷ đồng) giai đoạn 2012 - 2022 và kế hoạch 2023.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (đơn vị tính: tỷ đồng) giai đoạn 2012 - 2022 và kế hoạch 2023.

Năm 2022 là một năm ăn nên làm ra của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Đức Giang) khi đạt doanh thu 14.444 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.568 tỷ đồng, tăng lần lượt 51,2% và 133,1% so cùng kỳ năm trước (YoY). Đây là kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận tính theo năm của Đức Giang kể từ khi thành lập đến nay.

Nguyên nhân đến từ sản lượng sản xuất tăng, giá bán tăng, doanh thu các mặt hàng tăng như: Phốt pho vàng tăng 112%, phân bón tăng 22%, WPA tăng 62%... nhưng giá vốn các mặt hàng chỉ tăng 20% dẫn đến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 112%. Bên cạnh đó là doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá) tăng 212% so với cùng kỳ.

Sau một năm lập kỷ lục, Đức Giang lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đều giảm. Cụ thể, doanh thu 10.875 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, giảm lần lượt 24,7% và 46,1% YoY. Cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tiếp tục duy trì ở mức 30% như năm vừa qua.

Các mặt hàng dự kiến doanh thu trên ngàn tỷ đồng của Đức Giang là photpho vàng (P4) đạt 4.608 tỷ đồng (chiếm 42,4% tổng doanh thu); axit photphoric thực phẩm 85% đạt 2.184 tỷ đồng (chiếm 20,1%); axit photphoric trích ly - WPA 50% đạt 1.170 tỷ đồng (chiếm 10,8%).

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, năm nay công ty dự kiến hoàn thành nhà máy NPK Đắk Nông 50 tỷ đồng; khởi công tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn 500 tỷ đồng.

HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2023 tương đương như năm vừa qua là Chủ tịch HĐQT 10 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT và Trưởng BKS đều 8 triệu đồng/tháng và thành viên BKS 6 triệu đồng/tháng. HĐQT có 5 người, BKS có 3 người sẽ nhận tổng thù lao là 744 triệu đồng trong năm 2023.

Một doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE có kế hoạch kinh doanh năm nay tương đương với Đức Giang là CTCP Cơ điện lạnh (REE). Cụ thể, REE đặt kế hoạch doanh thu 10.962 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2.700 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% YoY và 0,3% YoY nhưng thù lao của các thành viên HĐQT ở một mức cao hơn nhiều lần so với Đức Giang.

Mô hình quản trị của REE không có BKS mà chỉ có HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT của REE là 11 tỷ đồng dành cho 7 thành viên. Như vậy, thù lao bình quân của mỗi thành viên HĐQT REE nhận được là 131 triệu đồng/tháng.

Theo: chatluongvacuocsong.vn copy https://chatluongvacuocsong.vn/duc-giang-dat-loi-nhuan-3000-ty-dong-nhung-thu-lao-chu-tich-hdqt-chi-10-trieu-dong-thang-d104152.html

Tin liên quan