Thứ 5 ngày 25 tháng 7 năm 2024 / 0:33

Quý 1/2023, lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng đạt 65.826 tỷ đồng, giảm 3,5%

Lợi nhuận trước thuế trong quý 1 của 27 ngân hàng niêm yết đạt 65.826 tỷ đồng, mặc dù giảm 3,5% YoY nhưng đây là quý mà lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử.

Quý 1/2023 | lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng đạt 65.826 tỷ đồng | giảm 3 | 5% |

Quý 1/2023, lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng đạt 65.826 tỷ đồng, giảm 3,5%

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|
bank-2023q1-kqkd-2033.jpg

Báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2023 của 27 ngân hàng niêm yết (đơn vị tính: tỷ đồng, %).

Chi phí tăng mạnh

Tổng thu nhập hoạt động đạt 140.365 tỷ đồng, tăng 4,7% YoY (+6.328 tỷ đồng) tuy nhiên so với quý 4/2022, tổng thu nhập hoạt động giảm 1,6% (-2.309 tỷ đồng) và cao thứ hai trong lịch sử tính theo quý.

Hoạt động cốt lõi của ngân hàng là thu nhập lãi thuần tăng 14,3% YoY (+14.064 tỷ đồng). Tỷ trọng thu nhập lãi thuần trong tổng thu nhập hoạt động đã tăng từ 73,2% của quý 1/2022 lên 79,9% trong quý 1/2023 do một số hoạt động khác của ngân hàng lao dốc.

Đáng chú ý nhất là lãi thuần từ hoạt động khác giảm 48,1% YoY (-6.751 tỷ đồng); lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 59% YoY (-1.136 tỷ đồng); lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 5,3% YoY (-798 tỷ đồng).

Kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh, góp vốn, mua cổ phần có sự tăng trưởng tốt nhưng giá trị tuyệt đối thấp. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 12,2% YoY (+559 tỷ đồng); lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 220,3% YoY (+339 tỷ đồng); thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng 17% YoY (+51 tỷ đồng).

Tổng thu nhập hoạt động tăng 4,7% YoY (+6.328 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng niêm yết lại giảm 3,5% YoY (-2.373 tỷ đồng) do chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đều tăng mạnh. Cụ thể, chi phí hoạt động tăng 11,4% YoY (+4.588 tỷ đồng), đạt 44.872 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 16,1% YoY (+4.112 tỷ đồng), đạt 29.666 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2023, lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng niêm yết đạt 65.826 tỷ đồng, giảm 3,5% YoY (-2.373 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây là quý mà ngành ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau quý 1/2022.

bank-2023q1-lntt-2030.jpg
bank-2023q1-lntt-ty-le-2042.jpg

7 ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng âm

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 tăng trưởng âm gọi tên 7 ngân hàng: BVBank, NCB, VPBank, VietABank, SeABank, Techcombank, LPBank với giá trị tuyệt đối giảm 10.488 tỷ đồng. Trong đó, VPBank dẫn đầu với mức giảm 8.597 tỷ đồng (-77,1% YoY), Techcombank giảm 1.162 tỷ đồng (-17,1% YoY).

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế giảm mạnh nhất thuộc về BVBank giảm 85,3% YoY (-148 tỷ đồng), NCB giảm 78,4% YoY (-20 tỷ đồng).

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế nhiều nhất thuộc về Vietbank với 74,3% YoY (+84 tỷ đồng), KienlongBank với 59,2% YoY (+75 tỷ đồng), BIDV với 53,3% YoY (+2.406 tỷ đồng), Sacombank với 49,9% YoY (+ 794 tỷ đồng).

BIDV, ACB và Vietcombank là những ngân hàng có lợi nhuận trước thuế quý 1 tăng trên ngàn tỷ đồng. Trong đó, Vietcombank (lợi nhuận trước thuế 11.221 tỷ đồng) tiếp tục duy trì vị trí quán quân về lợi nhuận và bỏ khoảng cách khá xa với với ngân hàng về nhì là BIDV (6.920 tỷ đồng).

Ngoài Vietcombank và BIDV, top lợi nhuận trước thuế đều tập trung vào các ngân hàng có quy mô lớn về tổng tài sản, tiền gửi của khách hàng, cho vay khách hàng như MB (6.512 tỷ đồng), VietinBank (5.980 tỷ đồng), Techcombank (5.623 tỷ đồng), ACB (5.156 tỷ đồng), SHB (3.620 tỷ đồng).

Theo: chatluongvacuocsong.vn copy https://chatluongvacuocsong.vn/quy-1-2023-loi-nhuan-truoc-thue-cua-27-ngan-hang-dat-65826-ty-dong-giam-35-d104921.html

Tin liên quan