Thứ 5 ngày 25 tháng 7 năm 2024 / 1:7

Từ 25/5, trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-6 tháng giảm từ 5,5% xuống còn 5%

Từ 25/5, trần lãi suất áp dụng đối với tiền gửi tại các tổ chức tín dụng có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Từ 25/5 | trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-6 tháng giảm từ 5 | 5% xuống còn 5% |

Từ 25/5, trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-6 tháng giảm từ 5,5% xuống còn 5%

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|
nhnn-20230523-2012.jpg

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội.

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo 2 quyết định điều hành lãi suất có hiệu lực từ ngày 25/5/2023. Cụ thể, Quyết định số 950/QĐ-NHNN ngày 23/5/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng.

Theo đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm.

Tiếp đó là Quyết định số 951/QĐ-NHNN ngày 23/ 5/2023 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,0%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành nhằm mục đích để các ngân hàng giảm lãi suất huy động, từ đó, tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế, thúc đẩy nhanh tăng trưởng.

Các lần thay đổi trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng:

Ngày thay đổi: 25/5/2023, lãi suất 5%/năm

Ngày thay đổi: 3/4/2023, lãi suất 5,5%/năm

Ngày thay đổi: 25/10/2022, lãi suất 6%/năm

Ngày thay đổi: 23/9/2022, lãi suất 5%/năm

Ngày thay đổi: 1/10/2020, lãi suất 4%/năm

Ngày thay đổi: 13/5/2020, lãi suất 4,25%/năm

Ngày thay đổi: 17/3/2020, lãi suất 4,75%/năm

Ngày thay đổi: 19/11/2019, lãi suất 5%/năm

Theo: chatluongvacuocsong.vn copy https://chatluongvacuocsong.vn/tu-25-5-tran-lai-suat-tien-gui-ky-han-1-6-thang-giam-tu-55-xuong-con-5-d105359.html

Tin liên quan