Thứ 2 ngày 22 tháng 7 năm 2024 / 11:47

Bước tiến mới trong việc Chính phủ đề xuất 3 luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực sớm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 30/5 đã thống nhất xem xét thông thông qua theo quy trình tại một kỳ họp với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng.

Luật Đất đai | bất động sản | thị trường | dự án | Chính phủ | doanh nghiệp | |

Bước tiến mới trong việc Chính phủ đề xuất 3 luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực sớm

|

thị trường

|

doanh nghiệp

|

tiêu điểm

|

quy hoạch

|

hạ tầng

|

dự án

|

tài chính

|

Đây là một bước tiến quan trọng để Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm theo đề xuất của Chính phủ nếu được Quốc hội đưa ra thảo luận và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 đang diễn ra.

Theo đó, phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, hồ sơ đề nghị của Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Tư pháp được chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở tờ trình của các cơ quan và ý kiến thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng từng đề nghị, bảo đảm tính khả thi của chương trình, sát với yêu cầu của thực tiễn để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Về quan điểm, định hướng lập chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần quán triệt yêu cầu. Một là, ưu tiên đưa vào chương trình các dự án nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp, thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Hai là, việc đưa các dự án vào chương trình phải tính đến quỹ thời gian, nguồn lực, khối lượng công việc thực hiện tại mỗi kỳ họp Quốc hội; chú ý đến khả năng của các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra; đặc biệt coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng.

Ba là, không bổ sung dự án vào chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cấp thiết do yêu cầu của thực tiễn hoặc theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình năm 2024, tại Kỳ họp thứ 7 trình Quốc hội xem xét thông qua 10 luật (bao gồm 8 luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và 2 luật được xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng), 4 nghị quyết (trong đó có Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng); cho ý kiến 12 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024): thông qua 12 luật (đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7); cho ý kiến 12 dự án luật…

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường. Ảnh: Quốc hội
Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường. Ảnh: Quốc hội

Liên quan đến việc đề xuất đưa 3 luật liên quan đến bất động sản sớm có hiệu lực, trước đó một ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong phát biểu trước Quốc hội để làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm cho biết, những hạn chế, tồn tại, yếu kém, tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm, lãng phí nguồn lực… trong hoạt động quản lý đất đai, bất động sản, nguyên nhân đều liên quan đến Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở. 

Vì vậy, Chính phủ đặt quyết tâm rất cao để trình Quốc hội cho phép 3 luật trên sớm có hiệu lực, nhằm giải quyết cơ bản những hạn chế, bất cập thời gian qua.

Về ý kiến cho rằng định giá đất là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, Phó Thủ tướng khẳng định, Luật Đất đai năm 2024 quy định rất rõ ràng, cụ thể, minh bạch, rõ trách nhiệm của các bên tham gia định giá đất đai. 

Luật đã giải quyết bài toán định giá đất phù hợp, sát với giá thị trường với phương pháp định giá theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn khi hoàn thành cơ sở dữ liệu của từng thửa đất, từng thời điểm. 

Còn trong giai đoạn chuyển tiếp, việc định giá đất đai được thực hiện theo 4 phương pháp đang được thế giới áp dụng (thu nhập, so sánh, thặng dư, hệ số điều chỉnh).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 27/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 58/TTr-BTNMT ngày 26/5/2024 và hồ sơ liên quan kèm theo.

Theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Đất đai  có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như đã quy định, mục đích nhằm đưa Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất. Bên cạnh đó, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai.

Đồng thời, qua đó tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân./.

Theo: kinhdoanhvaphattrien.vn copy https://kinhdoanhvaphattrien.vn/buoc-tien-moi-trong-viec-chinh-phu-de-xuat-3-luat-lien-quan-den-bat-dong-san-co-hieu-luc-som-36795.html

Tin liên quan